no-img
بوک کده

قرآن | بوک کده


بوک کده

مطالب

موضوع : قرآن
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد بیستم 663 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد بیستم 663 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد بیستم 663 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. در این ایه در معنای این است که فرموده باشد در برابر استکبار انان که به انان جرات داد درخواست عذاب کنند صبری جمیل کن صبری که امیخته با جز شکوه نباشد برای اینکه ما می دانیم که عذاب نزدیک است بر خلاف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 17    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد نوزدهم 526 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد نوزدهم 526 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد نوزدهم 526 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. در حالی که مردم متقی در بهشت ها با چشمی روشن و دلی خرسند قرار دارند اینکه در این ایات به رسول گرامیش دستور می دهد دعوت خود را همچنان ادامه دهد و تذکر خود را متوقف نسازد و اشاره می کند به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 15    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد هجدهم 451 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد هجدهم 451 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد هجدهم 451 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. این سوره پیرامون مساله وحی سخن می گوید که خود نوعی تکلم از ناحیه خدای سبحان با انبیا و رسل او است همچنان که می بینیم در اغاز می فرماید . تا اخر سوره و نیز در بین این سوره هم چند نوبت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 12    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد هفدهم 475 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد هفدهم 475 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد هفدهم 475 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. معصیتی مفهوم دارد اری ان ها دانا ترین خلق تو به تو هستند و ترسنده ترین خلق تو از تواند و مقرب ترین خلق تو به تواند و عامل ترین خلق تو به فرمان تواند نه خواب بر دیگران ایسان مسلط می شود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 13    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد شانزدهم 447 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد شانزدهم 447 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد شانزدهم 447 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. غرض این سوره وعده جمیل به مومنین است مومنینی که در مکه قبل از هجرت به مدینه عده اندکی بودمد که مشرکین و فراعنه قریش ایشان را ضعیف و ناچیز می شماردند و اقلیتی که در مکه در بین این طاغیان در سخت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 11    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد پانزدهم 453 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد پانزدهم 453 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد پانزدهم 453 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. در این سوره بر ایمان به خدا و روز قیامت دعوت شده و فرق هایی که میان مومنین و کفار هست شمرده شده است صفات پسندیده و فضایی که در مومنان و رذائل اخلاقی و اعمال زشتی که در کفار است ذکر شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 10    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد چهاردهم 454 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد چهاردهم 454 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد چهاردهم 454 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. غرض این سوره به طوری که در اخزش بدان اشاره نموده می فرماید بشارت و انذار است چیزی که هست همین غرض را در سیاقی بدیع و بسیار جالب ریخته نخست به داستان زکریا و یحیی و قصه مریم و عسی و سر [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 11    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد سیزدهم 431 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد سیزدهم 431 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد سیزدهم 431 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. این سوره پیرامون مساله توخید و تنزیه خدای تعالی از هر شریکی که تصور شود می باشد و با اینکه در این مورد بحث می کند اما مساله تسبیح خدا را بر مساله حمد و ثنای او غلبه داده و بیشتر به قسم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 18    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد دوازدهم 418 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد دوازدهم 418 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد دوازدهم 418 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. ایات کریمه این سوره پیرامون اوصاف قرانی که بر پیغمبر اسلام صلوات الله علیه نازل شده بحث می کند و ان را با اوصاف زیر معرفی می نماید این کتاب  ایت و معجزه و نشانه رسالت ان جناب است و مردم را ظلمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 14    نویسنده : sezar
PDF
دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد یازدهم 420 صفحه پی دی اف
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی جلد یازدهم 420 صفحه پی دی اف


سایت بوک کده دانلود PDF کتاب ترجمه تفسیر المیزان علامه سید محمد طباطبایی حلد یازدهم 420 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم کرده است. در این ایات به داستان های قبل بازگشت نموده و نظر اجمالی و کلی در ان ها نموده و سنت خدا را در میان بندگانش خلاصه می کند و اثار شومی را که شرک به خدا برای امم گذاشته ببار اورد و انان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژوئن / 2024    بازدید : 16    نویسنده : sezar