no-img
بوک کده

دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف


بوک کده
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف
pdf
ژوئن 10, 2024
حجم فایل: 3MB
نویسنده: بوک کده
۳۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف


دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی افسایت بوک کده دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم آورده است. به تصریح نویسنده در کتاب مغان در تاریخ در یک گستره‌ی وسیع جغرافیایی از ولایت تاریخ مند و راهبردی آذربایجان و ایران به شمار می‌ رود.  در دوره‌ ی آغازین پیدایش تمدن‌ های بشری اولین هسته‌ های جوامع بشری در این منطقه نیز شکل گرفته است. بررسی هویت نژادی اقوام بومی ایرانی که از آن‌ ها با عنوان نژاد آسیایی، قفقازی، خزری و … یاد می‌ شود پی دی اف مغان در تاریخ باستان. با سایت بوک کده همراه باشید.

پی دی اف مغان در تاریخ باستان

این کتاب در سال 1389 توسط انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی منتشر شده است. هایده معیری در این کتاب به بررسی نقش و جایگاه مغان (کاهنان زرتشتی) در تاریخ ایران باستان پرداخته است.

دانلود پی دی اف هایده معیری

برخی از موضوعات مهم این کتاب عبارتند از: ریشه و اصل و نسب مغان، جایگاه و نفوذ سیاسی-اجتماعی مغان در ایران باستان، نقش مغان در حکومت و مراسم مذهبی در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان

PDF مغان در تاریخ باستان

ارتباط مغان با نظام اداری و سیاسی ایران باستان، تحولات نقش و موقعیت مغان در طول تاریخ ایران باستان

کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری

این کتاب با استفاده از منابع تاریخی و باستان شناسی موجود، تصویر جامعی از جایگاه و نقش مغان در جوامع کهن ایرانی ارائه می‌دهد. مطالعه این اثر برای علاقه مندان به تاریخ ایران باستان و زرتشتیان بسیار مفید است.

 

در انتها می توانید برای اطلاعات بیشتر کتاب بانوی قهرمان خلیل الرحمن خباب را نیز مطالعه کنید.

 

فهرست مطالب کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری : 

 

فصل اول: جامعه هندو ایرانی و داده های زبان شناسی

چون سلسله باورهای دینی کهن را آغاز مطلقی ،نیست ژرفنگری در مبادی ادیان به معنای پرداختن به ویژگیهای ساختاری از جمله بنیانگذار یا تعمق در کهن ترین متون آن نمی باشد وجود این مبادی که بی تردید بستگی تام با رویدادهایی در گذشته های تاریخ دارند، همواره به گونه یی اشاری تبیین شده اند. به علاوه محدودیتهای ناشی از فقدان مدارک نیز در نقل روایتی ،خاص پذیرش تاریخی قراردادی را برای آغاز آن روایت الزامی کرده است اینکه مآخذ مربوط به موردی ،ویژه گاهشمارهای همگون نداشته باشند، حائز اهمیت نیست، زیرا گذشته از نقطه ی مفروض انقطاع تاریخی در مآخذ، چه بسا خود مآخذ در بردارنده ی سنتی از پیش در هم و پیچیده باشند. از این رو است، که قرائت گزیده هایی از کهن ترین متون ایرانی بیش از حد تصور مشوش و پیچیده است. مآخذ کهن گاه به اندازه یی مطلق عمل میکنند که امکان راه یابی به آنها نامحتمل می نماید. با این حال شاید بتوان از طریق بازسازی فرآیند تطبیقی تاریخی محدودیتهای ناشی از متون را کاهش داد.

فصل دوم: روحانیت

به رغم آنکه اوستا مقام روحانیت را در زمره ی بلند آوازه ترین مقامات در سرزمینهای ایرانی ذکر میکند اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران دهه های اخیر فرهنگ دین و روحانیت اساساً در بن نژاد آریایی اصالت چندانی ندارد، زیرا که بازتاب عناصر عدیده یی است با اصالت بین النهرینی بوزانی در تأیید این مدعا به ذکر نمونه هایی می پردازد تصاویر بالدار اهورا مزدا که در نقوش برجسته هخامنشیان ظاهر شده اند بین النهرینی اند؛ اشکال آسمانی اشیا و تضاد میان نور و ظلمت نیز در اندیشه ی مزدایی احتمالاً سومری اند. با این حال روحانیان همواره به صورت برجسته ترین طایفه و تیره بوده اند. طبقه ی روحانی در هر جایی که پیشههای مختلف ذکر میشود در مقام نخست قرار میگیرد زیرا که اصلی ترین است. روحانیان، طبقه ی خاصی را به وجود آورده بودند که به وضوح از طبقات دیگر جامعه متمایز بوده است.

فصل سوم: مغ در تاریخ

با مروری در مآخذ کلاسیک (یونان) و روم (باستان و مآخذ دیگری که درباره ی تاریخ ایران به بررسی پرداخته اند نابرابری مشهودی میان کاربرد رایج برای واژه ی روحانیت در مآخذ نام برده و معادل نام اوستایی آن ملاحظه می.شود. متون کلاسیک و اسلامی عموماً درباره ی پیوند دین ایرانی با نام مغان اتفاق نظر دارند اما درباره ی هویت ایشان از دیرباز با قید احتیاط سخن رفته است و به اشتثنای یک بار آن هم در اوستا نام ایشان ذکر نشده است. با این حال مغان از زمان هرودوت به عنوان روحانیان دین ایرانی مورد توجه خاص مورخان یونانی و رومی بوده اند. به علاوه، کلیه ی تاریخ نگاران کلاسیک از هرودوت (حدود ۴۸۵-۳۴۰ ق. م.) تا امیانوس مارسلينوس (حدود ۳۳۰-۳۹۸م). درباره ی این نکته که ماد مقر و جایگاه محلی مغان بوده، نیز اتفاق نظر دارند مارسلینوس درباره ی سرزمین ماد میگوید: ماد دارای شهرهای ثروتمند، روستاهایی که ساختارهای شهری دارند و شمار کثیری سکنه میباشد. 

فصل نهم: مغان در متون انجیلی

به هر حال نام مغ پس از آنکه از طریق مضبوطات کتیبه های فارسی باستان به آشور انتقال یافت به صورت magush که ظاهراً با ترکیب Rab-Mugi (رئیس پزشکان) یا Rab-Mag (رئيس مجوسیان ضبط شده در کتاب ارمیا عهد عتیق، کتاب ارمیانبی ۳۹ ص ۱۱۶۱) همگونی دارد بر طبق شواهدی که ذیلا بدان اشاره می شود، مغان پیش از سال ۵۹۱ ق. م در سرزمین یهودیه به گونه یی فعال سرگرم تثبیت مذهب جدیدی بودند. در تأیید این مقوله لازم است بر دو مشخصه ی پلیدی اشاره کنیم که خشم یهوه را در اورشلیم برانگیخته بود نخست خورشید پرستی مردانی که پشت به معبد روی به مشرق داشتند، در حالی که شاخه یی را در مقابل بینی خود نگاه می داشتند. سپس نام و استعمال واژه ی گستردن که در واقع یادآور فرش آریایی تهیه شده از ساقه های نرم گیاه است که به قول هرودوت آنان نذورات خود را بر روی آن می گستر داندند. می دانیم که به کارگیری شیوه ی نخست در مراسم پرستش خورشید غیر طبیعی نیست. 

 

سوالات متداول:

  • چه موضوعات دیگری در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است؟

پاسخ: تصویری از دین زرتشت در دورهٔ پیش از گاتاها مقارن با هزارهٔ قبل از میلاد، تاریخ زرتشتی گری از قرن سوم تا نهم میلادی بر اساس کتب پهلوی.

  • چه تفاوت‌هایی میان اوستای اصلی و جدید در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است؟

پاسخ: روحانیت: در اوستای اصلی، مغان به عنوان روحانیان و دانشمندان محسوب می شوند. اما در اوستای جدید، نقش روحانیت کاهش یافته و مغان به عنوان روحانیانی که تغییرات اساسی در بنیان و تحولات اصلی در بنیاد اندیشه زرتشتی را به وجود آورده اند، توصیف می شوند.

  • چه منابع و اسناد تاریخی در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است؟

پاسخ: در کتاب “مغان در تاریخ باستان” نوشته هایده معیری، از منابع و اسناد تاریخی مختلف برای بررسی تاریخ باستان مغان استفاده شده است از جمله:  هردوت، متأخران یونانی، کتاب پارسیان، کتاب تمدن و تاریخ

 

📚 😍 کتاب پیشنهادی

😍 چقدر خوشت اومد !


موضوعات :
بوک کده , تاریخی

تصاویر پیش نمایش


دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب مغان در تاریخ باستان هایده معیری 204 صفحه پی دی اف-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *