no-img
بوک کده

دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف


بوک کده
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

PDF
دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف
pdf
ژوئن 10, 2024
حجم فایل: 29MB
نویسنده: بوک کده
۴۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف


دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی افسایت بوک کده دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف را برای شما دوستان فراهم آورده است. این کتاب دوره کامل مباحث اصول دین و ضروریات مذهب شیعه را دربردارد. روش مؤلف در اثبات مطالب، روش کلامی شیعه است که آن آمیزه‌ای است از استدلال به آیات قرآن و روایات معصومان (ع). مولف بحث در توید و نبوت را به صورت کوتاه انجام داده است؛ ولی در مورد امامت به تفصیل سخن به میان آمده و با بررسی مسئله غدیرخم و ادله امامت، به تفصیل به اثبات امامت ائمه دوازده گانه پرداخته شده است. در مرحله بعد، به تفصیل از معاد و رجعت سخن به میان آمده است. معانی اسلام، کفر، ارتداد، انواع گناه و توبه پایان بخش مباحث کتاب است پی دی اف حق الیقینبا سایت بوک کده همراه باشید.

پی دی اف حق الیقین

کتاب “حق‌الیقین” اثر محمد باقر مجلسی یکی از مهم‌ترین و معتبرترین کتاب‌های شیعی در زمینه‌ی عقاید و معارف دینی است. این کتاب به زبان عربی نوشته شده و در چند بخش و فصل به مباحث مختلف معارف اسلامی از دیدگاه شیعه پرداخته است.

دانلود پی دی اف علامه مجلسی

برخی از ویژگی‌های مهم این کتاب عبارتند از: بررسی مفصل اصول عقاید شیعه مانند توحید، نبوت، امامت و معاد، استدلال‌های عقلی و نقلی برای اثبات اصول عقاید، استناد به آیات قرآن و احادیث معتبر اهل بیت، پاسخ‌گویی به شبهات و اعتراضات مخالفان، بهره‌گیری از منابع کلامی و فلسفی شیعه و اهل سنت

PDF حق الیقین

این کتاب به عنوان یکی از مراجع مهم در تحصیل و آموزش عقاید دینی در میان شیعیان محسوب می‌شود و همچنان مورد استناد و استفاده محققان، طلاب و علاقه‌مندان به معارف شیعه قرار می‌گیرد.

کتاب حق الیقین علامه مجلسی

يكى از منابع سياسى مورد استناد در تبيين و توضيح مبانى انديشه سياسى علامه مجلسى كه به عنوان مدرک و مستند عملكرد سياسى وى نيز مى‌تواند، مورد استفاده قرار بگيرد، خطبه‌اى است كه هنگام جلوس شاه سلطان حسين صفوى بر تخت سلطنت در مراسم تاج‌گذارى او، انشإ و ايراد نموده است.

 

در انتها می توانید برای اطلاعات بیشتر کتاب بانوی قهرمان خلیل الرحمن خباب را نیز مطالعه کنید.

 

فهرست مطالب کتاب حق الیقین علامه مجلسی : 

فصل اول: اقرار به وجود حق تعالی و صفات کمالیه او

و آن از همه چیز هویداتر است زیرا که هر که فکر میکند در خلق آسمان و زمین و آفتاب و ماه و ستاره ها و بادها و ابرها و بارانها و دریاها و کوهها و حیوانات و خلقت بدن و روح خود و غرایب صنعی که در همۀ اینها بکار برده به یقین میداند که اینها خود بی صانعی به هم نرسیده اند کسی که اینها را آفریده مثل اینها نیست و کامل بالذات است و هیچگونه نقصی در ذات و صفات او نیست و این دلیل اجمالی است که برای اکثر خلق کافی است. و از دلایل تفصیلیه به چند دلیل قریب به فهم اکتفا می نمائیم : دلیل اول : آنکه هر مفهومی که آدمی تعقل مینماید یا آن است که نظر به ذات او بدون ملاحظة امر خارجی و علتی بودن او در خارج واجب است، او را واجب الوجود خوانند و یا آنکه نظر به ذات او محال است او را ممتنع الوجود گویند ؛ یا نظر به ذات او نه واجب است بودن او و نه ممتنع است بودن او و او را ممکن الوجود گویند.

فصل دوم: صفاتی که از حق تعالی نفی باید کرد

آن است که او یگانه است و شریکی ندارد نه در خداوندی و نه در خلق اشیاء چنانکه مجوس به یزدان و اهر من و نور و ظلمت قائل شده اند و نه در استحقاق عبادت و پرستیدن چنانکه کفار مکه بنها را با خدا شریک کرده بودند در پرستیدن و سجده کردن. و این مطلب به اخبار جميع انبیاء و ضرورت و جميع ادیان حقه ثابت شده است. و به بديهة عقل معلوم است که نظام عالم وجود و انتظام احوال آن بدون وحدت الهی میسر نمی شود. هرگاه تعدد دو کدخدا در خانه ای و دو حاکم در شهری، و دو پادشاه در مملکتی باعث اختلال اوضاع آنها گردد چون تواند بود که احوال آسمانها و زمین و کارخانه ایجاد به این وسعت به دو اله منتظم تواند شد؟ بلکه به اندک تأملی معلوم می شود که جمیع عالم به اعتبار ارتباط آن به اجزاء یکدیگر به منزله یک شخص است. و همچنان که عقل تجویز نمیکند که دو نفس متعلق به یک بدن باشد تجویز نمیکند که دو
اله مدبر عالم باشد. محقق دوانی گفته است که اگر کسی دیده تبصر و اعتبار بگشاید و گرد سر و پای عالم برآید از مفتتح آنکه عالم روحانیات است تا آنکه منتهای عالم جسمانیات است همه را یک سلسله مشبک منتظم بیند.

فصل سوم: صفات متعلق به افعال حق تعالی

آنکه مذهب امامیه آن است که حسن و قبح افعال، عقلی است. و مراد از حسن آن است که : فاعل قادر اگر آن فعل را بکند مستحق مدح و ثواب باشد ؛ و قبح آن است که فاعل قادر اگر آن را بکند مستحق مذمت و عقاب باشد. و فعل را فی نفسه قطع نظر از وارد شدن شرع جهت حسنی و قبحی میباشد که مستحق مدح یا ثواب و مذمت یا عقاب گردد و آن جهت را گاه است به بدیهه عقل همه کس می داند مانند نیکی راست گفتنی که نفع رساند و قباحت دروغ گفتنی که ضرر رساند. و گاه است که به فکر معلوم میشود مانند راستی که ضرر به کسی رساند یا دروغی که نفع رساند که علم به حسن و قبح آنها محتاج به نظر و فکر است. و گاه است که عقول اکثر عاجز است از فهم آنها ولیکن بعد از ورود شرع، حسن و قبح آنها را می دانند، مثل حسن روزه روز آخر ماه رمضان و قبح روزۀ اول ماه شوال . و اشاعره از اهل سنت میگویند که حسن و قبح افعال به امر و نهی شارع است. هرچه را شارع امر کرد حسن می شود و هر چه را نهی از آن کرد قبح می شود؛ پس اگر مردم را امر به زنا میکرد حسن میشد و اگر نهی از نماز میکرد قبح میشد.

فصل ششم: اثبات معاد و بیان مقدمات و توابع آن

و در آن تمهید مقدمه ای ضرور است بدان که آنچه در قرآن مجید و احادیث معتبره وارد شده است در وصف قیامت و مقدمات آن و خصوصیات و اوصاف آن و آنچه بعد از آن احوال خلق به آن منتهی می شود باید همه را اذعان کرد و راه تأویل در آنها نباید گشود زیرا که اعظم اسباب الحاد و تضلیل ، فتح باب ایراد و تأویل است و عمده اسباب ایمان و یقین ، انقیاد و تسلیم است. چنانکه در بسیاری احادیث از ائمه اطهار منقول است که هر چه از ما به شما برسد اذعان و تسلیم نمائید، و اگر عقل شما بر آن نرسد به ظاهرش اقرار نمائید و در او انکار مکنید شاید ما گفته باشیم، و تكذيب و رد قول ما تكذيب و رد بر خداوند عرش اعلی است. و ابتداء به اثبات معاد نمودیم زیرا که آن اصل و عمده است و بسیاری از احوال موت و قبر موقوف به آن است .

 

سوالات متداول:

  • چه نکات مهمی در این کتاب درباره امامت و معاد شیعه بیان شده است؟

پاسخ: در بخش امامت: اثبات امامت به عنوان رکن مهم دین و ضرورت وجود امام معصوم، تبیین جایگاه و ویژگی‌های امام از قبیل علم، عصمت، قدرت و فضایل اخلاقی، بحث درباره نصب امام توسط خداوند و نقش امام در رهبری و هدایت جامعه، استدلال‌های نقلی و عقلی برای اثبات امامت ائمه معصوم.

  • آیا در این کتاب به تفسیر آیات قرآنی مربوط به امامت و معاد پرداخته شده است؟

پاسخ: بله، “حق‌الیقین” محمد باقر مجلسی به طور مفصل به تفسیر و تحلیل آیات قرآنی مرتبط با موضوعات امامت و معاد پرداخته است

  • آیا مؤلف در این کتاب به دیدگاه‌های مخالفان درباره آیات امامت و معاد نیز پرداخته است؟

پاسخ: بله، محمد باقر مجلسی در کتاب “حق‌الیقین” به دیدگاه‌های مخالفان و اعتراضات آنان درباره آیات مربوط به امامت و معاد نیز پرداخته و به رد و نقض این اعتراضات پرداخته است

 

 

😍 چقدر خوشت اومد !


موضوعات :
اسلامی

تصاویر پیش نمایش


دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف-1
دانلود PDF کتاب حق الیقین علامه مجلسی 1024 صفحه پی دی اف-1

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *